תוכניה

רביעי, 9 בדצמבר
19:25 תחילת שידור
Starts at 21:00
09
חמישי, 10 בדצמבר
19:25 תחילת שידור
Starts at 21:00
10
שישי, 11 בדצמבר
11:45 פתיחת "דלתות"
12:00 כנס
11